หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท สินค้าและบริการ Refrigeration Knowleage ติดต่อเรา
 
      หน้าแรก
 
      เกี่ยวกับบริษัท
 
      สินค้าและบริการ
 
      ผลงานของบริษัท
        - งานผลิต
        - ผลงานอ้างอิง
 
      Knowledge

Google

แผนที่สำนักงานใหญ่

 

  
ผลงาน (REFERENCE)
ปี ลูกค้า รายละเอียด
2553  บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)   - ระบบทำความเย็น R22 สำหรับห้องผลิต R/M
 - ระบบไกลโคล สำหรับไลน์ผลิต 18 °C
 บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด  - คอยล์เย็นสเตนเลส "Guntner" GGHF 7 ชุด สำหรับห้องผลิตพร้อมติดตั้ง
 - งานเดินท่อ Chiller 330 ม. พร้อมหุ้มฉนวน และแจ็คเก๊ตสเตนเลส
2554  บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  - งานตัดต่อขยายถังรีซีฟเวอร์ ขนาด 42 นิ้ว x 15 ฟุต (A516G70)
 บริษัท ชัยนาวีห้องเย็น จำกัด  - ระบบทำความเย็น ห้องเก็บอาคาร B คอยล์เย็นสเตนเลส 21 ชุด
2555  บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ จำกัด  - งานระบบทำความเย็น R407C. ห้อง Chilled 20 °C
 บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด  - งานย้ายเครื่องจักรระบบทำความเย็นแอมโมเนียห้อง J , K
 - ระบบทำความเย็น R22 ห้อง Chilled 0 °C
 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  - งานติดตั้งคอยล์เย็นแอมโมเนีย "Guntner" S-AGHN066D/312 จำนวน 4 ชุด
 - งานเดินสายไฟเมนห้องผลิต
2556  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  - งานเปลี่ยนถัง Reciever สำหรับ EVAP ฟรีส 3
 - งานติดตั้งระบบท่อน้ำยา R404a และระบบไฟฟ้าตู้ฟรีซ "iRiNOX"
 บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด  - งานติดตั้งคอยล์เย็นสเตนเลส "Gnutner" S-GGHF045.2H/27 จำนวน 2 ชุด
2557  บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด  - ติดตั้ง Cooling Tower 400 Ton
 - ติดตั้งเครื่องเย็นห้อง Cabinet Freezer
 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  - งานตู้โหลด และเดินสายไฟเมน
 บริษัท เจเอฟบี คิทเช่น จำกัด (เจียงลูกชิ้นปลา)  - ติดตั้งระบบถังน้ำเย็น จำนวน 2 ชุด
 บริษัท สุนทรี ซี โพรดักส์ จำกัด  - ออกแบบ และติดตั้งห้องเย็นเก็บอาหารทะเลแช่แข็ง (R22)
 บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด  - ติดตั้งคอยล์เย็นไกลโคล "Guntner" GGBK 05018/44 จำนวน 3 ชุด
 - ปรับปรุงระบบทำความเย็น และติดตั้งชุดคอยล์ใหม่ "Guntner" จำนวน 6 ชุด
 บริษัท อาซาฮี ฟู้ด อินดัสทรี จำกัด  - ออกแบบ ติดตั้ง Evaporative Condenser
 บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  - ติดตั้งห้อง Air Blast Freezer 3 ห้อง
 - ตัดย้าย Tunnel Freezer
2558  บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด  - งานออกแบบ และติดตั้งระบบทำความเย็นห้องเก็บ 1,000 ตัน (NH3)
 - งานออกแบบ และติดตั้งระบบทำความเย็นสำหรับห้อง Chill 0 °C (R134a)
 - งานติดตั้งคอยล์เย็นระบบ Ammonia ห้อง Ante -5 °C
 บริษัท อาซาฮี ฟู้ด อินดัสทรี จำกัด  - งานออกแบบ และติดตั้ง Evaporative Condenser (Evap #2)
 บริษัท ปลาทูไทย จำกัด  - งานออกแบบ และติดตั้งระบบทำความเย็นห้องเก็บ -25 °C (500 Ton , R22)
 บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด  - งานติดตั้งคอยล์เย็นสเตนเลส "Guntner" สำหรับห้องผลิต จำนวน 7 ชุด
 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  - งานติดตั้งคอยล์เย็นแอมโมเนีย "Guntner" ห้องเก็บ - 25 °C จำนวน 4 ชุด
 บริษัท วรนิชนันทร์ จำกัด  - งานฉนวนห้องเย็น สำหรับห้องเก็บ -22 °C
 - งานระบบทำความเย็น R22 สำหรับห้องเก็บ -22 °C
2559  บริษัท ไทยนำซีฟู้ดส์ จำกัด  - งานระบบทำความเย็น R22 สำหรับห้องเก็บ -25 °C และห้องชิลด์ 0 °C
 - งานฉนวนห้องเย็นสำหรับห้องเก็บ -25 °C และห้องชิลด์ 0 °C
 บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด  - งานติดตั้ง Screw Compressoer "Frick
 - งานประกอบ ติดตั้งเครื่อง Chiller และ Booster Pump 30L/min
 บริษัท ภา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  - ออกแบบ และติดตั้งคอยล์เย็นแอมโมเนีย "Gnutner" AGHN
   050.2F/27-HHS/14P.E ห้อง Chill 0 °C