หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท สินค้าและบริการ Refrigeration Knowleage ติดต่อเรา
 
      หน้าแรก
 
      เกี่ยวกับบริษัท
 
      สินค้าและบริการ
 
      ผลงานของบริษัท
        - งานผลิต
        - ผลงานอ้างอิง
 
      Knowledge

Google

แผนที่สำนักงานใหญ่
 

 

  
 THERMO COOLING CO., LTD.
 
                   บริษัท เทอร์โมคูลลิ่ง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552  ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบทำความเย็นอุตสาหกรรม โดยรับ
 ออกแบบ  ผลิตติดตั้ง  และบริการซ่อม ระบบทำความเย็น  ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง  และอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 อาหารทุกประเภท
 
                   ทั้งนี้  บริษัทฯ ดำเนินการภายใต้นโยบายการทำงานที่ว่า  "คุณภาพมาตรฐาน บริการฉับไว ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"  ด้วยความซื่อตรง
 เสมอมา ผนวกกับการทำงานที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ  และคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงใจสูงสุดทั้งคุณภาพสินค้า และการบริการ
 
 
 ธรุกิจ : - ประกอบกิจการออกแบบ  และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ   เครื่องฟอกอากาศ  พัดลม  เครื่องทำความร้อน   และเครื่องทำความเย็น
 รวมถึงอุปกรณ์
 
             - ประกอบกิจการออกแบบ ประกอบ   และติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็งหลอด  เครื่องทำน้ำแข็งซอง  เครื่องทำน้ำแข็งเกร็ด  และเครื่องทำ
 น้ำแข็งแผ่นรวมถึงอุปกรณ์
 
             - ประกอบกิจการออกแบบ ประกอบ และติดตั้งห้องเย็น ห้องแช่แข็ง และห้องผลิตรวมถึงอุปกรณ์
 
             - ประกอบกิจการวิเคราะห์   และเป็นที่ปรึกษา ระบบปรับอากาศ  เครื่องฟอกอากาศ พัดลม  เครื่องทำความร้อน  เครื่องทำความเย็น
 เครื่องทำน้ำแข็งหลอด  เครื่องทำน้ำแข็งซอง เครื่องทำน้ำแข็งเกร็ด เครื่องทำน้ำแข็งแผ่น ห้องเย็นห้องแช่แข็ง และห้องผลิต