หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท สินค้าและบริการ Refrigeration Knowleage ติดต่อเรา
 
      หน้าแรก
 
      เกี่ยวกับบริษัท
 
      สินค้าและบริการ
 
      ผลงานของบริษัท
        - งานผลิต
        - ผลงานอ้างอิง
 
      Knowledge

Google

แผนที่สำนักงานใหญ่
 

 

 “ คุณภาพมาตรฐาน  บริการฉับไว  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ”
 
 THERMO COOLING CO., LTD.
 
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
                  รับออกแบบ  ผลิต ประกอบ ติดตััง ระบบทำความเย็น  ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง  เครื่องทำน้ำแข็ง และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน  
 สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภท  โดยให้ความสำคัญของการคำนวน  และออกแบบที่แม่นยำเหมาะสม และสอดคล้อง
 กับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ด้วยราคาที่เป็นธรรม
 
 ผลิตภัณฑ์เครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรม